07

Morfologieën van wederopstanding

Amy Karle

2020, San Francisco, USA

Kunnen we de overblijfselen van uitgestorven diersoorten gebruiken, om nieuwe inzichten te krijgen over de vormen en functies van het lichaam? Kunnen we ons lichaam en dat van andere diersoorten er misschien zelfs mee verbeteren? Kunnen de biologische echo’s van miljoenen jaren geleden ons iets vertellen over de mogelijke toekomst? Deze vragen waren de aanleiding voor Morfologieën van wederopstanding, een project dat is gebaseerd op het onderzoek naar de eerste Triceratops, een 66 miljoen jaar oud dinosaurus fossiel, dat voor het eerst werd gepresenteerd in 1905.

De sculpturen zijn gebaseerd op delen van de wervelkolom van de Triceratops, het eerste fossiel dat in 1998 is gedigitaliseerd in 3D. De nieuwe vormen zijn hypothetische evoluties, gemaakt door middel van digitale modellering. Het resultaat zijn objecten die zowel nieuwe diersoorten, als een soort ­relikwieën zouden kunnen zijn. Hiermee worden de mogelijkheden en beperkingen van de biotechnologie benadrukt. Het werk, gemaakt in samenwerking met onderzoekers van het Smithsonian Instituut, wordt gepresenteerd als een reeks merkwaardige objecten. Om te bestuderen en onderzoeken, maar ook om met eerbied te bekijken. Het gebruik van ­technologie kan de evolutie permanent veranderen, omdat kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben.

Amy Karle is een internationaal bekroonde kunstenaar, wiens werken kunnen worden gezien als artefacten van een speculatieve toekomst, waar digitale, fysieke en biologische systemen samenkomen. Door gebruik te maken van lichaamsonderzoek, wetenschap en technologie, creëert ze kunstwerken die mogelijke toekomstscenario’s schetsen, waarin technologie wordt gebruikt om mensen te onder­steunen en te verbeteren. Ze heeft werk getoond in meer dan 50 internationale tentoonstellingen

Visit artist's website

Het kunstwerk door de ogen van:

Dr. Roberto Narcisi, Enrique Andres Sastre en Yannick Nossin

onderzoekers Orthopedie / Connective Tissue Repair Lab

Stel je de mogelijkheid voor om een ​​groot deel van je lichaam te regenereren: opnieuw laten groeien. Echt of onecht? Wetenschappers in de regeneratieve geneeskunde zoeken naar manieren om de verborgen stamcellen in ons lichaam in te schakelen om weefsels, misschien ooit zelfs hele organen, te laten groeien. In deze nieuwe benadering komen mole­culaire en cellulaire biologie, biomedische geneeskunde, materiaalkunde en weefseltechniek samen.

Ons team onderzoekt hoe de inbedding van een stamcel in zijn omgeving de ontwikkeling en het gedrag van stamcellen kan beïnvloeden en uiteindelijk kan bijdragen aan het regenereren van nieuwe weefsels.

Bekijk de plattegrond van Science Gallery Rotterdam tentoonstelling (UN)REAL

Plattegrond

Dimensies toevoegen aan de werkelijkheid

Een essay van William Myers

Lees essay